Mediacja – szansa na porozumienie?

Nowa metoda radzenia sobie z kryzysem w związku lub ustaleniem zasad opieki czy podziału majątku przy rozwodzie – mediacja – zdobywa w Polsce coraz większa popularność. To sposób stosowany przy okazji spraw rozwodowych i separacyjnych prowadzony przez niezależnego i bezstronnego mediatora. Forma te uregulowana została na gruncie Kodeku Cywilnego.

Cel: utrzymanie małżeństwa

Polskie przepisy prawne podają, że postępowanie mediacyjne może być prowadzone na wniosek stron lub na podstawie decyzji sądu. Podstawowym wymogiem jest widok na utrzymanie związku oraz dobrowolność udziału w postępowaniu.

Ważne jest, że próby mediacji można podejmować na każdym etapie sprawy o rozwód czy separacje. Celem tego postępowania może być:

  • ugodowe załatwienie kwestii spornych,
  • pojednanie stron,
  • ustalenie alimentów,
  • władza rodzicielska,
  • kontakty i widzenia z dzieckiem.

Ugoda zawarta przed mediatorem jest ważna przed sądem

Jeżeli w wyniku mediacji stronom uda się dojść do porozumienia sąd niezwłocznie rozpoczyna postępowanie mające na celu jej zatwierdzenie. Przyjmuje się, że ugoda, którą strony zawarły przed mediatorem po zatwierdzeniu ma tą samą moc, co ugoda zawarta przed sądem. Oczywiście, nie może dojść do sytuacji gdy porozumienie między stronami byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, prawem lub miało na celu jego obejście.

Mimo, że jest to w Polsce nadal nowa metoda stale zwiększa się liczba mediatorów, a tym samym szans na rozwiązywanie sporów w ten sposób, bez konieczności działań przed samym sądem. W trakcie mediacji byli małżonkowie mogą decydować o wszystkim, co dotyczy ich związku, wspólnego majątku oraz dzieci. Należy pamiętać, że mediacja to nie rodzaj terapii – charakteryzuje się ona krótkim terminem oraz nastawieniem na konkretny cel i jest ściśle uregulowana przez prawo.

Newsletter

Zaloguj się

Login:

Hasło: