Alimenty – jak je uzyskać i czy trzeba wynająć prawnika?

Są sytuacje, w których jeden z rodziców zmuszony jest do złożenia przeciwko drugiemu pozwu o alimenty. Ich przyznanie oraz wysokość świadczenia zależy od decyzji sądu, który bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Drugim bardzo ważnym kryterium jest zdolność zarobkowa rodzica, od którego żąda się świadczenia.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

W celu otrzymania alimentów należy złożyć wniosek w odpowiedniej formie oraz treści w Sądzie Rejonowym. Nie jest do tego wymagana obecność czy udział adwokata lub radcy prawnego, ale warto na tym etapie skorzystać z ich pomocy w celu spełnienia prawidłowo wszystkich procedur i formalności.

Wniosek musi złożyć albo rodzic albo pełnoletnie dziecko. Pozew musi zawierać:

  • oznaczenie sądu,
  • oznaczenie powoda i pozwanego (od kogo chce się uzyskać alimenty),
  • żądana kwota i termin na jej wpłatę (dzień miesiąca),
  • uzasadnienie – argumenty uzasadniające potrzebę łożenia drugiego rodzica na utrzymanie dziecka. To bardzo ważny element, w którym należy przybliżyć sytuację i podać wszelkie możliwe dowody na to, że dziecko potrzebuje wsparcia finansowego.

Prawnik z pewnością zatroszczy się o dopełnienie pozostałych, bardziej szczegółowych formalności jak np. podanie adresu stron, prawidłowe podpisy, dotrzymanie terminów ustawowych czy odpowiednią nazwę pozwu.

Przyznanie alimentów

Po prawidłowym złożeniu wniosku do właściwego Sądu Rejonowego decyzja o przyznaniu bądź nie przyznaniu świadczenia zależy od sędziego. Należy pamiętać, że określone przez nas w pozwie świadczenie może być zmienione. Wszystko zależy od wymienionych wcześniej czynników, np. podwyższenia potrzeb dziecka i zmiana sytuacji finansowej rodzica.

Newsletter

Zaloguj się

Login:

Hasło: